Zarząd

Pani Beata Gorajek - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Pan Krzysztof Melnarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Pani Marta Koprowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

/sites/default/files/default_images/bg-f1.jpg