Likwidator

Hanna Daniewska

 

Rada Nadzorcza

Pan Krzysztof Melnarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Marta Koprowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Ewa Matysiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

/sites/default/files/default_images/bg-f1.jpg