Firma:                         Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.
Adres:                         27-200 Starachowice
Telefon:                      (0-41) 276 72 30 41 276 74 00
Adres strony www:      www.zebiec.pl
E-mail:                         zebiec@zebiec.pl
REGON:                      000025224
KRS:                            0000049427
Miejsce rejestracji:      Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedmiot działalności:

Działalność Spółki koncentruje się na 2 segmentach operacyjnych:

  • segment przerobu surowców skalnych,
  • segment produkcji metalowej,

Oferowane produkty i usługi:

  • Bentonity – (zastosowanie w odlewnictwie, wiertnictwie, budownictwie, hydroizolacji, motoryzacji, rolnictwie i ochronie środowiska).
  • Kotły c.o. na paliwa stałe.
  • Piasek powlekany żywicą.
  • Perlit ekspandowany.
  • Sita.
  • Sprężyny i resory.