Firma:                         Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o.
Adres:                         ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
Telefon:                      (0-32) 734 67 00
Adres strony www:    www.zks.com.pl
E-mail:                         zks@zks.com.pl
REGON:                      277942629
KRS:                            0000150182
Miejsce rejestracji:    Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedmiot działalności:

Spółka Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. funkcjonuje na rynku wykonawców konstrukcji spawanych głównie dla przemysłu maszyn budowlanych (dźwigi samojezdne), maszyn dla górnictwa odkrywkowego oraz energetyki. Spółka realizuje dostawy podstawowych konstrukcji nośnych dla żurawi hydraulicznych, maszyn dla górnictwa odkrywkowego oraz konstrukcji nośnych dla urządzeń energetycznych. Działalność Spółki jest oparta na wykonawstwie wielkogabarytowych konstrukcji spawanych ze stali drobnoziarnistych typu S690QL, S960QL, S1100QL. W roku 2014 blisko 99% sprzedaży Spółki było realizowane na eksport, przy czym ok. 92% stanowiły dostawy dla branży dźwigowej.

Oferowane produkty i usługi:

  • ramy podwozia samojezdnego dźwigu hydraulicznego,
  • ramy nadwozia samojezdnego dźwigu hydraulicznego służące do zamocowania wysięgników teleskopowych,
  • podpory wysuwne do żurawi hydraulicznych,
  • elementy wysięgników do żurawi hydraulicznych,
  • elementy kompletacyjne do żurawi hydraulicznych,
  • elementy do koparek, ramy podsilnikowe dla koparek,
  • obudowy transformatorów energetycznych dużej i średniej mocy,
  • ramy generatorów elektrowni wiatrowych