Firma:                         GALWANIZER sp. z o.o.
Adres:                         ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
Telefon:                      (074) 832 48 30
Adres strony www:     www.galwanizer.pl
E-mail:                        biuro@galwanizer.pl
REGON:                      890482834
KRS:                            0000134984

Miejsce rejestracji:    Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie pokryć galwanicznych.

Spółka świadczy specjalistyczne usługi galwaniczne na poziomie technicznym zgodne z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).

Oferowane produkty i usługi:

Usługi galwaniczne w zakresie:

  • chromowania tworzyw sztucznych typu ABS,
  • cynkowania, w tym cynkowania stopowego (Zn-Ni),
  • powłok szlachetnych (srebrzenia, niklowania, miedziowania, cynowania).

Usługi peryferyjne takie jak bębnowanie, gratowanie, trowalizacja.