Firma:                         „EURO-EKO” sp. z o.o.
Adres:                         ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Telefon:                      (0-17) 773 78 50
Adres strony www:     www.euro-eko.mielec.pl
E-mail:                         euro-eko@euro-eko.mielec.pl
REGON:                      830463275
KRS:                            0000069701
Miejsce rejestracji:    Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, obróbka i usuwanie,
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie i unieszkodliwianie,
  • odzysk surowców z materiałów segregowanych,
  • działalność związana z rekultywacją i gospodarką odpadami.

Oferowane produkty i usługi:

Działalność „EURO-EKO” Sp. z o.o. koncentruje się na odbiorze i przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na paliwa alternatywne (RDF).

Aktualnie paliwa alternatywne produkowane są z odpadów pozyskiwanych głównie z terenu SSE EURO-PARK Mielec oraz z terenu województwa podkarpackiego.