Firma:                         EURO-EKO MEDIA sp. z o.o.
Adres:                         ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Telefon:                      (0-17) 788 77 55
Adres strony www:   www.eem.mielec.pl
E-mail:                         eem@eem.mielec.pl
REGON:                      180701266
KRS:                            0000387563

Miejsce rejestracji:    Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedmiot działalności:

  • pobór, uzdatnianie, i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • roboty związanie z budową obiektów inżynierii wodnej,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Oferowane produkty i usługi:

Podstawowym zadaniem EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. jest eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie SSE EURO-PARK Mielec, w tym świadczenie usług związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska naturalnego dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.