Firma:                         ENERGIA EURO PARK sp. z o.o.
Adres:                         ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Telefon:                      (0-17) 788 02 65
Adres strony www:     www.eepark.pl
E-mail:                        biuro@eepark.pl
REGON:                      180866889
KRS:                            0000432700
Miejsce rejestracji:      Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Spółka ENERGIA EURO PARK jest największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro Park Mielec

Przedmiot działalności:

  • dystrybucja energii elektrycznej,
  • obrót energią elektryczną.

Oferowane produkty i usługi:

  • obsługa odbiorców energii elektrycznej na terenie prowadzonej działalności,
  • wykonywanie instalacji elektrycznych dla podmiotów gospodarczych,
  • roboty związane z budową linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
  • roboty związane z budową sieci rozdzielczych.