Firma:                                    ARANDA sp. z o.o.
Adres:                                    ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Telefon:                                 (0-22) 447 54 50
E-mail:                                   biuro@aranda.pl
REGON:                                 141677325
KRS:                                       0000321459
Miejsce rejestracji:                Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

Przedmiot działalności:

ARANDA Spółka z o.o. została utworzona jako spółka celowa dla realizacji koncepcji opracowanej przez ARP S.A. polegającej na maksymalizacji stopy zwrotu z aktywów ARP S.A., przejętych jako zabezpieczenie ekspozycji finansowej na rzecz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postaci statku w budowie o nr B 178-I/23.